Souprava na identifikaci geneticky modifikovaných organismů

výrobce:Bio-Rad
katalogové číslo:166-2500EDU
EAN:
dostupnost: cca 4 týdny
cena bez DPH:5 983 czk

7 240 czk

 

 

 

 

 

 

 

 

Princip GMO experimentů spočívá ve využití dvou různých PCR reakcí se dvěmi různými páry primerů. První pár je specifický pro rostlinnou DNA (množí úsek o velikosti 455 pb genu pro fotosystém II) a slouží jako pozitivní kontrola úspěšné izolace DNA. Druhý pár testuje přítomnost sekvencí charakteristických pro velkou většinu GMO rostlin rozšířených v Severní Americe, Asii a Evropě (jedná se buď o promotorovou sekvenci 35S z květákového mozaikového viru (cauliflower mosaic virus), nebo o sekvenci terminátoru genu pro nopaline synthasu (NOS) z Agrobacterium tumefaciens). Pomocí GMO soupravy, která obsahuje primery navržené proti oběma těmto sekvencím (promotoru i terminátoru), můžete identifikovat až 85% GM potravin.

 

Souprava na identifikaci geneticky modifikovaných potravin umožní studentům zjistit, zda potraviny, které jsou běžně dostupné v supermarketech, jsou geneticky modifikované či nikoliv.

 

 

Studenti si dále osvojí dovednosti izolace DNA z rostlinného materiálu, PCR reakce a elektroforetické separace PCR fragmentů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na splnění této úlohy budou studenti potřebovat celkem 4 vyučovací hodiny.