10x GC-Rich PCR Enhancer, 1 ml

výrobce:
katalogové číslo:GCE-1
EAN:
dostupnost: Skladem
cena bez DPH:502 czk

607 czk

Templáty DNA s vysokým podílem (>65 %) GC (guanin a cytosin) nukleotidových párů se mohou při PCR obtížně amplifikovat. Je to proto, že síla vodíkové vazby mezi těmito nukleobázemi je větší než u ostatních nukleobází (adenin a thymin) a že templáty bohaté na GC mají tendenci skládat se do komplikovaných sekundárních struktur (např. smyček a vlásenkových struktur). To způsobuje, že templáty bohaté na GC jsou odolné vůči tavení v denaturačních krocích během PCR, což brání přesnému navázání primerů a amplifikaci polymerázy.

10x GC-Rich PCR Enhancer se používá jako aditivum pro PCR pro obtížně amplifikovatelné templáty bohaté na GC. Optimalizovaný roztok modifikuje chování nukleových kyselin při tání a často zvyšuje amplifikaci suboptimálních PCR templátů s vysokým stupněm sekundárních struktur a oblastí bohatých na GC.

Podrobnosti:

Aplikace:
Přísada pro PCR reakce s náročnějšími DNA templáty


Doporučené použití:

10x GC-Rich PCR Enhancer by měl být použit v definované pracovní koncentraci (1x, 2x nebo 3x roztok), a to pouze v případě, že dochází k nespecifické amplifikaci. Pro standardní reakci o objemu 20 µl by to vyžadovalo výměnu 2 - 6 µl přípravku 10x GC-Rich PCR Enhancer za vodu PCR grade v rámci reakce.

Komponenty:

10x GC-Rich PCR Enhancer.

Skladování a stabilita:

Běžné skladování při -20 °C. Dočasné skladování při pokojové teplotě během používání nemá žádný škodlivý vliv na kvalitu tohoto činidla. Případně alikvotujte do sterilních zkumavek a zmrazte, abyste minimalizovali možnou mikrobiální kontaminaci po otevření.

Přepravní podmínky:

Dodává se při pokojové teplotě.

*obrázky produktu převzaty z oficiálních stránek Bento Lab

http://www.4n6shop.cz/