Archivace vzorků DNA

výrobce:Forenzní DNA servis
katalogové číslo:Archivace
EAN:
dostupnost: Skladem
cena bez DPH:1 780 czk

2 154 czk

Po genetické analýze většinou zůstává v laboratoři nespotřebovaný vzorek DNA. Tento vzorek si můžete nechat archivovat pro pozdější použití. Stabilizované vzorky je možné uchovávat při pokojové teplotě po neomezeně dlouhou dobu. Příprava vzorku pro archivaci se provádí metodou anhydrobiotické stabilizace.

 

Uvedená cena za archivaci 1. vzorku je platná jen pro vzorky biologického materiálu zpracovávaného v naší laboratoři (www.DNAcentrum.cz). 

 

Každý vzorek se stabilizovanou DNA je uložen v plastové zkumavce a je označen unikátním čárovým kódem. Zákazník dostane i protokol o provedené stabilizaci. V protokolu je uvedeno množství stabilizované DNA a pokyny pro skladování a opětovné použití.

 

 

Další informace o stabilizaci DNA naleznete v článku METTINUM - SYSTÉM PRO DLOUHODOBOU ARCHIVACI VZORKŮ DNA A DALŠÍCH BIOMETRICKÝCH ZNAKŮ autorů P.KUKLA, D.VANĚK a J.DUBSKÁ, uveřejněný v časopise CHEMAGAZÍN • Číslo 5 • Ročník XXIII (2013) .

 

 

 

 

 

 

http://www.4n6shop.cz/